Skip to content
Hem » Tjänstekategorier » Skogsbadsvandringar

Skogsbadsvandringar

Välkommen att vandra ut i naturen under lugna former och uppleva den med alla dina sinnen – ett i taget

Vi betraktar, doftar, lyssnar och känner och befinner oss mitt i nuet. En skogsbadsvandring är en långsam vandring i naturen, där du guidas in i en mycket stor och välgörande avkoppling, genom att du på ett välbeforskat sätt fokuserar på naturupplevelser med ett sinne i taget.

Skogsbad är avstressande och en kravlös natruvistelse som får dig att släppa vardagens utmaningar och känna dig mindful och fokuserad. Ordet skogsbad kommer från dess japanska motsvarighet Shinrin Yoku och har ingenting med att bada i vatten att göra. I stället handlar det om att låta dina sinnen bada i naturupplevelser – ett sinne i taget. Den här naturvistelseformen uppstod i Japan på 1980-talet i samband med en våg av psykisk ohälsa. Människor stressade mer än någonsin och många blev sjuka och avled till och med av stress. Det ledde till ett nationellt uppvaknande och en hälsoreform.

Särskilda hälsoparker inrättades runt om i landet, där guider ledde människor att ta in naturen med alla sina sinnen utifrån en ny metod. Det var Shinrin Yoku. Ett traditionellt skogsbad tar omkring tre timmar. Det är för att kropp och sinne ska hinna gå ed i varv och du ska kunna knyta an till naturen. Det har forskats en hel del på den här formen av naturvistelse. Även metaforskning finns. Den sensoriska guidningsmetoden är speciellt utarbetad av psykologer, som också gjort uppföljande forskning. Det finns idag bevis på att skogsbadsvandring reducerar ångest och stress, leder till förstärkt immunförsvar och bättre kognitiva förmågor och att personer ofta upplever sig vara mycket avkopplade och må bra efter ett skogsbad.

Tjänster – Skogsbad

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang just nu

Sagt om Akashainspiratören