Skip to content
Hem » Tjänstekategorier » Seanser och vägledning

Seanser och vägledning

Här hittar du tjänster som går ut på att förmedla ett budskap från den högre visdomen, det du just nu behöver höra, och att lämna bevis på själens överlevnad över den mänskliga kroppen. De kontakter som jag förmedlar är med bortgångna eller andliga vägledare, så kallade spirituella guider. Alla seanser och vägledningar äger rum i stunden hos mig (till skillnad från Akashaläsningarna som jag förbereder före sessionen).

Under många år av medialt arbete har jag fått dagliga bevis på att den mänskliga själen överlever kroppen, när vi en dag slutar våra dagar här på jorden. Bevis får jag genom att mina klienter känner igen de personer som jag beskriver till utseende och sätt, vilka söker kontakt med dem via mig från andra sidan och att klienten förstår och uppskattar de träffsäkra budskap som personen från andra sidan sen kommer med. Men bevisen kan även presentera sig då klientens andliga vägledare kommer igenom och kan förse klienten med relevant rådgivning i frågor som hon/han gått och grubblat över. Ibland känner då klienten att hon redan fått informationen – men inte vågat lita på den. Då kan besöket hos mig bidra till att klienten får en större tilltro till sin egen mediala förmåga.
Eftersom jag ägnat en stor del av mitt liv åt musik, vill jag likna mediumskap vid musikalitet. Några av oss föds till Bach eller The Beatles, medan andra är praktiskt taget tondöva. Några vågar aldrig ta en ton. Andra har en övertro till sina förmågor. De flesta av oss kan lära oss spela något medelsvårt instrument med 10 000 timmars träning – men kommer förmodligen aldrig kunna bli violinvirtuoser eller operasolister, där den musikaliska känsligheten behöver vara särskilt stor. Det är aldrig för sent att utforska dina förmågor vare sig musikaliskt eller medialt. De går nästan alltid att utveckla dem mycket mer än du tror. Din intuition är din inkörsport till mediumskap. För mig kom vändpunkten ganska sent i livet.
När du beställer en tjänst hos mig kan du välja om du i första hand vill ha kontakt med en anhörig på andra sidan eller med någon av dina spirituella guider och om du vill göra det i grupp eller vid en enskild sittning. Om du valt kontakt med andra sidan är det hjälpsamt att veta att det i stort sett alltid kommer någon – men kanske inte alltid den man längtat mest efter. Den som kommer är alltid den person som har mest att ge. Det händer att jag med hjälp av enbart ett förnamn kan få in en person. Men det brukar komma mindre information än om jag lämnar öppet för vem som helst att komma. Den som kommer har alltid bäst budskap. Därför vill jag inte försöka styra vem som ska få komma. Vid gruppseanser är budskapen kortare än vid enskilda sittningar och aldrig besvärande för den som deltar, eftersom jag bara släpper igenom budskap med mening och kärlek. Ibland kan budskapen vara hjälpsamma för fler än en deltagare. Vid enskilda sittningar har budskapen högre komplexitet. Men inte heller där släpper jag igenom mörka budskap om sjukdom och död.

Tjänster – Seanser och vägledning