Skip to content
Hem » Tjänstekategorier » Coaching

Coaching

Coaching är ett bra redskap för dig som vill vidare i livet men känner dig osäker på hur du ska ta nästa kliv och förverkliga dina drömmar. Akashainspiratören hjälper dig att se hela dig och coachar dig dit du vill nå på det sätt som passar just dig bäst.

Coaching hos mig är en sammanhållen process, omfattande minst sex timmar, där du arbetar med förändring med syfte att nå ett mål som jag hjälper dig att konkretisera. När du kommer vet du kanske att du vill ha en förändring men inte exakt hur den ser ut. Syftet med processen är att medvetandegöra dig om vad som sker när du står inför olika utmaningar eller vill ha förändring i livet och att du ska hitta dina behov och din vilja. Du kan även få syn på genomförbarhet och alternativa vägar. Jag har en tvåårig coachutbildning från Humanova, vilket innebär att jag arbetar med psykosyntes som grund och därför ser till hela människan och hennes syfte och mening.
Från psykosyntesens har jag hämtat flera sätt att hjälpa dig än bara samtalet. Jag arbetar med mentala bilder, kreativ målning, guidad visualisering och kroppsliga övningar. Detta är för att du ska få syn på alternativa sidor och drömmar du har. Jag hjälper dig att hålla kursen. Väljer du min traditionella coaching utgår vi ifrån detta och coachingen saknar därför helt rådgivande inslag och vi ses fysiskt minst 2/3 av tiden.
För dig som gjort Akashaläsning finns även en särskild energicoaching att välja på. Då arbetar du flerdimensionellt med din förändringsprocess som även omfattar energiförstärkande inslag och punktvis andlig rådgivning. Den rådgivning som förekommer är inte detsamma som andlig vägledning, utan innebär att jag förser dig med vissa energimässiga verktyg som du kan ha glädje av för att nå ditt mål. Där ingår specifika sökningar i Akashaarkivet som hjälper dig att förstå dig själv bättre. Dessa sessioner kan ske uteslutande på Zoom utan kroppsliga övningar.
Båda coachingformerna handlar om att stötta dig i en förändring. Det kan gälla ditt privata liv eller i arbetet, att stärka din självkänsla, ta fram styrkor och undanträngd kreativitet, finna mening och balans, utveckla dig som spirituell varelse, ta ansvar för hälsan eller medvetandegöra syfte och mål i livet och mycket mer.
För den som har en spirituell utgångspunkt handlar min stöttning ofta om hur du kan använda dig av dina färdigheter som energivarelse i ditt vardagsliv för att våga tro på det du får till dig och veta hur du själv skaffar dig kvitto på om du är på ett spår som tjänar dig eller inte. Du lär dig observera dig själv genom att använda din intuition och förstå dig själv bättre som multidimensionell varelse.
För den som vill ha energimässig stöttning i en förändringsprocess och kan tänka sig att jobba i grupp, kan det vara av intresse att titta lite extra på mitt tjugoveckorsprogram, Personal Reality Shaping. Inom ramen för det får du såväl teori/ inspiration i skapandets konst som får stöttning med ett eget förändringsprojekt i samarbete med andra klienter till mig. Grupperna är sammansatta efter själsprofil.
Under 2023 gjorde jag själv några större livsförändringar, vilket medförde att jag förlorade den lokal jag hade i centrala Stockholm och flyttade utanför stan. Kompletterande utbildningar och ett torp i Örebro gjorde att jag utvecklade mina Zoomtjänster ännu mera. I dagsläget kan jag därför inte erbjuda någon lokal. Detta kommer att förändras så småningom. Tills vidare hittar jag och mina klienter inom traditionell coaching tillfälliga lösningar på lokalfrågan.
Jag tillämpar strikt sekretess om det vi pratar om i alla mina coachingsamtal.

Tjänster – Coachning

Sagt om Akashainspiratören