Skip to content
Hem » Tjänstekategorier » Akashaläsningar

Akashaläsningar

Din själ är unik och du har därför helt unika förutsättningar för att leva lyckligt och framgångsrikt. Akashainspiratören hjälper dig att bli medveten om vem du är på själsnivå och använda din tankekraft och energi till att leva ett friare och rikare liv. Alla läsningar sker på Zoom, så du kan vara med var du än är i världen.

Tycks livet aldrig ordna upp sig? Kanske upprepar sig oönskade situationer gång på gång. Oftast beror det på att du dras med karmamönster du inte känner till på en medveten nivå. Du styrs av reflexer från ditt undermedvetna. Mönstren kan komma från erfarenheter från din uppväxt eller från tidigare liv. Du har kanske uppfostrats till att vara på ett sätt som passar in men som inte ligger i linje med vem du är på själsnivå. De flesta av oss har omfattande blockeringar från gamla inkarnationer med oss i ryggsäcken. Det hindrar oss från att få tillgång till vår livskraftsenergi. Vad många inte vet är att det går att göra en energimässig rensning av de här blockeringarna, om du känner till hur de har uppkommit och hur du rensar dem. Med en medvetenhet om din själsstruktur, kan du skapa precis det liv du vill. Du behöver skaffa dig kontroll över det paradigm som styr ditt undermedvetna och använda dig av tankens kraft i kombination med konkret handling i ditt förändringsarbete. Jag har bra metoder för det i mina läsningar och har hjälpt många, många klienter få grepp sina resurser och vad som faktiskt hindrar just dem.

De själsläsningar som jag erbjuder har sina rötter i Soul Realignment-tekniken och innebär att jag hämtar din själsinformation direkt från Akashaarkiven med hjälp av ett sofistikerat och detaljerat söksystem utvecklat av Andrrea Hess. Därefter använder jag mina mediala förmågor att kanalisera och systematisera informationen, så att den blir begriplig för dig. Förberedelserna inför en grundläggande själsläsning tar 5-6 timmar. Du som klient får en genomgripande kartläggning av hur du fungerar på själsnivå och varför.
För dig som gjort en grundläsning hos mig finns flera vägar att fördjupa din kunskap om dig själv. Jag erbjuder personliga coachingpaket, där du får hjälp med hur du använder dina unika förmågor bäst för att ta dig an livsförändringar. Jag erbjuder även diplomprogrammet Personal Reality Shaping, där du i grupp med själar med liknande struktur övar dig att optimera din skapandeförmåga. För dig som vill fördjupa dina insikter om dig själv på själsnivå och få bättre kontakt med ditt högre jag och dina andliga vägledare, finns en fördjupningsläsning. För dig som sitter med akuta problem, finns livssituationsläsningar, som ger info energimässiga blockeringar bakom problemen och tillhörande rensning. Vill du titta på alla de källor du har till kraftinhämtning och förstå hur du använder dem just nu, så kan du boka en krafthjulsanalys. Månatliga uppföljningar av den kan också vara hjälpsamma för den som är inne i en aktiv förändringsprocess. Kanske vill du förstå dina nära och käras beteenden bättre och hjälpa dem på deras livsväg, då kan du få hjälp med att få tillgång till deras kraftkällor och själsidentiteter. För omyndiga barn och personer du har försörjningsansvar för kan du ofta få mer information, om det är till hjälp för er båda i era utvecklingsarbeten.

Tjänster – Akashaläsningar

Grundläggande själsläsning är den akashaläsning du börjar med. Därefter kan du fortsätta med övriga.

Sagt om Akashainspiratören