Studiecirklar

Vi människor har ett stort behov av att svara på frågan Vem är jag? Bakom den finns andra intressanta frågeställningar som Varför lever jag? Vad händer när jag dör? Var sitter mitt medvetande egentligen?

Finns det någon verifierbar sanning bakom olika idéer om medvetandet och alltings uppkomst? Eftersom jag har ett mål själv att försöka höja min medvetandenivå och bli en så vis kvinna jag kan i det här livet, läser jag en hel del böcker som syftar till att kasta ljus över de här frågorna och lyssnar gärna på andra som har idéer och tekniker som jag kan mindre om. I samtal med klienter har jag förstått att det finns fler än jag som läser, följer on-line-kurser från andra delar av världen och funderar över hur det andliga hänger ihop med moderna teorier om kvantfysik och med gamla tänkare och deras vishetstraditioner.
Som ett försök att ta tag i detta behov erbjuder jag flera olika typer av cirklar som alla har som mål att höja ditt medvetande och hjälpa dig att använda dina energier på bästa sätt i din vardag. Största delen av verksamheten består i tematiska bokcirklar på Zoom. Vi läser  böcker på ett tema och diskuterar dem en i taget. Böckerna spänner över en bredd från mer skönlitterära upplevelser till forskningsbaserad litteratur. Viktigast av allt – vi läser kravlöst och fokuserar på hur texterna landar i var och en av oss. Vi har väldigt roligt ihop och hittar nya bekantskaper med liknande intressen.

Under våren 2023 testar jag även en samtalscirkel kring poddar och Youtubeinslag för mina mest avancerade cirkeldeltagare samt en helgcirkel i Stockholm på temat: Mer flow med energi och medvetenhet. Helgcirkeln har som syfte att skapa förutsättningar för att du ska få större "flow" i ditt liv genom en grundläggande referensram för hur aktiv medvetandehöjning funkar. Det gör vi genom att introducera och diskutera centrala begrepp inom medvetenhet/hands-on kvantfysik och genom praktiska övningar i meditation, intentionssättning och kanalisering.

HELGCIRKEL: MER FLOW MED ENERGI OCH MEDVETENHET DEN 6-7 MAJ 2023

Vi träffas i Stockholm i vackra, luftiga lokaler på Kungsholmen för att unna oss en hel helg med fokus på vår egen energi och medvetandehöjning. Helgcirkeln har som syfte att skapa förutsättningar för att du ska få större "flow" i ditt liv genom en grundläggande referensram för hur aktiv medvetandehöjning funkar. Mitt tankegods färgas av modern medvetandeforskning och inspiratörer såsom Lynne McTaggart, Joe Dispenza, Andrrea Hess, Gregg Braden och Bob Proctor, vars kurser jag har följt, liksom av psykosyntesteoretiker som Roberto Assagioli.

Cirkelinnehåll:

 • Medvetenhet - begrepp och teorier (det kvantfysiska fältet, attraktionslagen och vårt undermedvetnas betydelse, bl a)
 • Praktiska övningar i meditation, intentionssättning och kanalisering.
 • Reflektion och samtal med likasinnade

Totalt 14 h inkl gemensam lunch för de som vill. 

Fika ingår i cirkelavgiften. Lunchkostnader står du själv för.

Lördag och söndag 10-17 vid Fridhemsplan.

Pris3 640 kr (inkl moms)
Image

BOKCIRKLAR PÅ ZOOM

Första gången vi ses presenterar jag cirkeln och de böcker vi kommer att läsa under de följande månaderna samt var du kan få tag i dem. Vid de följande tillfällena diskuterar vi en bok i taget – tillsammans och eventuellt i smågrupper – lite beroende på hur många vi blir. Vid det sista tillfället finns extra tid för reflektion kring hela temat. Du bokar in dig på hela cirkeln men bestämmer själv om du vill vara med och läsa och diskutera alla böcker.

Ettan: Sagt om livet mellan liven och högre visdom (nästa VT 2023). Vi läser ses fyra onsdagskvällar under hösten och läser tre böcker med fokus på var själen kanske gör när vi inte är inkarnerade och ser hur det hela landar i oss. Sista tillfället knyter vi ihop säcken. Det är lite förlängt. Totalt 8,5 h.

Vi läser:

 • Martin Wentzels bok ”Jag var död i 8 minuter och kom tillbaka med livets nycklar”
 • Michael Newtons bok ”Själarnas resa”
 • Howard Storms nära dödenupplevelse ”Så upplevde jag döden – en andra chans till liv”.
Pris1 490 kr (inkl moms)
Image
Tvåan: Sagt om konsten att leva i harmoni med sig själv  (nästa start VT 2023). Vi ses fyra onsdagskvällar under hösten och läser tre böcker med fokus på personlig och andlig utveckling och ser hur de landar i oss. Sista tillfället knyter vi ihop säcken. Det är lite förlängt. Totalt 8,5 h.

Vi läser:
 • Brandon Bays ”Resan - en praktisk guide till läkande och frihet”
 • Lise Bourbeaus ”Hela ditt inre och finn ditt sanna jag”
 • Dalai Lama och Howard C Cutlers bok ”Lycka! En handbok i konsten att leva”.
Pris1 490 kr (inkl moms)
Image
Trean: Sagt om din och universums hemliga kraft (nästa start 2023). Vi ses sex onsdagskvällar och läser fyra böcker som på olika sätt ringar in vårt förhållande till den universella visdomen och ser hur de landar i oss. Sista tillfället knyter vi ihop säcken. Dessa träffar är något längre än på Ettan och Tvåan p g a att vi är en större grupp. Totalt 15,5 h.

Vi läser:

 • Gary Renards "Bortom Universum”
 • Eric Pearls självbiografi Väck din inre healer – The Reconnection”
 • Paret Christine Kromm och David Henries kanaliseringar ”Helig Design - kanaliserade budskap, Första Vågen”
 • Lynne McTaggarts bestseller om det kvantfysiska fältet "Fältet - jakten på universums hemliga kraft"
Pris2 560 kr (inkl moms)
Image
Avancerad samtalscirkel: Sagt om andlighet och medvetandehöjning (nästa start 22 februari 2023). Syftet med cirkeln är dels att utveckla olika aspekter av vår andlighet genom att studera och diskutera teman som på olika sätt kan ge oss en bättre förståelse av hur vi kan höja vårt medvetande och göra bättre aktiva val när vi är inkarnerade här på jorden samt dels vara en trygg och trevlig mötesplats för utbyte av olika andliga erfarenheter. Vi värnar om allas individuella utveckling och känslan av kravlös gemenskap, där ingen fråga är fel att ställa och alla slutsatser är välkomna oavsett om vi tänkte kort eller länge i en fråga. Cirkeln består av tio lärarledda studietimmar på Zoom var fjärde onsdag med start den 22 februari plus i snitt två timmars egenstudier inför varje tillfälle i form av poddar och Youtubeklipp. Cirkelns teman beslutas fortlöpande utefter deltagarnas utveckling och intressen. Första temat: VÅR UNDERMEDVETNA POTENTIAL - Vi pratar om hur vi kan aktivera vårt undermedvetna och manifestera bättre i vardagen med utgångspunkt från Dr Joe Dispenzas teorier.

Cirkeln förutsätter att du deltagit i minst två av mina andra cirklar. Anmälan gör du till ulrika@akashainspiratoren.se eller på telefon 070-2993331.
Pris1 860 kr (inkl moms)
Image

NYFIKEN-PÅ-STUNDER PÅ ZOOM

Dags att nosa på teman som har med medvetandehöjning, andlighet och välmående att göra. Vid en nyfiken-på-stund berättar någon inbjuden gäst eller jag om något som fascinerar oss. Stunden som pågår i 75 min avslutas med ett Zoom-mingel där alla som vill får chans att prata med föreläsaren och med varandra om kvällens tema eller nåt annat som faller oss in. (1 h och 15 min).


Nya nyfiken-på-träffar planeras under 2023. Tipsa gärna om något tema du är särskilt intresserad av: ulrika@akashainspiratoren.se

Image
Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.