Studiecirklar

Vi människor har ett stort behov av att svara på frågan Vem är jag? Bakom den finns andra intressanta frågeställningar som Varför lever jag? Vad händer när jag dör? Var sitter mitt medvetande egentligen?

Finns det någon verifierbar sanning bakom olika idéer om medvetandet och alltings uppkomst? Eftersom jag har ett mål själv att försöka höja min medvetandenivå och bli en så vis kvinna jag kan i det här livet, läser jag en hel del böcker som syftar till att kasta ljus över de här frågorna och lyssnar gärna på andra som har idéer och tekniker som jag kan mindre om. I samtal med klienter har jag förstått att det finns fler än jag som läser, följer on-line-kurser från andra delar av världen och funderar över hur det andliga hänger ihop med moderna teorier om kvantfysik och med gamla tänkare och deras vishetstraditioner.
Som ett försök att ta tag i detta behov erbjuder jag flera olika typer av cirklar som alla har som mål att höja ditt medvetande och hjälpa dig att använda dina energier på bästa sätt i din vardag. Största delen av verksamheten består i tematiska bokcirklar på Zoom. Vi läser  böcker på ett tema och diskuterar dem en i taget. Böckerna spänner över en bredd från mer skönlitterära upplevelser till forskningsbaserad litteratur. Viktigast av allt – vi läser kravlöst och fokuserar på hur texterna landar i var och en av oss. Vi har väldigt roligt ihop och hittar nya bekantskaper med liknande intressen.

Under våren 2024 har jag även startat jag en helt ny typ av cirklar - inom ramen för mitt nya gruppcoachingprogram som är en mer handfast form att öva sig i individuellt skapande. Programmet kan med fördel kombineras med någon bokcirkel. Då får man givetvis rabatt på cirkelavgifterna.

Personal Reality Shaping

Är du trött på gamla hjulspår och vill prova på att skapa på ett helt nytt och unikt sätt, i en grupp med likasinnade på Zoom? Du behöver inte lämna soffan - oavsett var på klotet den råkar stå.

Nu är det här - mitt nya gruppcoachingprogram i skapandets konst, där universell visdom kring skapandets byggstenar kombineras med praktiska övningar och diskussion i smågrupper kring vars och ens konkreta skapande. Och allt det här utgår från varje själs unika utmaning, förmågor och möjligheter. Det här är inte en kurs i traditionell mening. Det handlar om utvecklingsstöd i grupp att få till flow i tillvaron. Ett diplom utgår för den som deltar aktivt i träffarna. För att få det behöver du ha deltagit i de flesta av träffarna.

Du får …

grundläggande teori i skapandets grundstenar, hjälp att specificera din utmaning, podd- och lästips, träningsredskap som hjälper dig att hålla kursen i ditt skapande och en grupp av 3-5 likasinnade själar att bolla utmaningar och framgångar med.

Målet är...


att du ska lära dig att använda just dina energimässiga förmågor till att leva det bästa liv du kan och också ha en energimässig gemenskap med en grupp andra själar på Zoom att se fram emot.

För att komma med…

behöver vi ta reda på dina mest grundläggande själsliga förmågor och karaktärsdrag så att jag hittar en lämplig grupp för just dig. En grundläggande själsläsning eller en krafthjulsanalys är därför en förutsättning för att få en gruppgemenskap. Grundläsningen ger dig absolut bäst förutsättningar för att få ut maximalt av träffarna. Och har du inte gjort en sån ännu, kan det vara bra att veta att det strax kommer en prishöjning på läsningarna. Ring mig gärna om du vill veta mera om förutsättningarna.

För dig som redan gjort grundläsningen…

är det bara att anmäla intresse med en gång. Du binder dig inte förrän jag hittat en lämplig grupp till dig.

Med personligt menar jag…

att varje deltagare placeras i en grupp med liknande själsliga förutsättningar, eftersom lärandet av andras liknande framgångar och ev tillkortakommanden är det som ger det här programmet dess unika transformativa krafter. Finns det inga själar som passar just dig, kan du få ställa dig på en väntelista. Så snart jag har en passande grupp, kommer du att erbjudas en plats. Det gör att grupper startar fortlöpande, när det finns ett antal själar med likartad struktur på väntelistan. 

För dig som har din fantastiska läsning framför dig…

gäller att du får söka först när du bokat din grundläsning eller krafthjulsanalys och jag hunnit hämta viss basinformation om dig. Du ansöker genom att göra en intresseanmälan till mig per mejl. När jag har lämplig grupp, kommer du att erbjudas plats, som du då behöver vara snabb att tacka ja eller nej till. Om du inte tycker att gruppen du erbjuds passar dig, ligger du kvar på väntelistan till nästa gång det finns chans.

Träffarna…

anpassas i tid efter deltagarna men kommer med största sannolikhet att äga rum varannan vecka på en bestämd kväll i veckan. Vi ses under 18 timmar totalt fördelat på 10 ggr och gör uppehåll för sommarsemestrar och julledigheter. Första träffen blir något längre. Arbetshypotesen är kvällstid mån eller onsdag eller fre eftermiddag. Du kommer att få frågan vilka av dessa tider som passar dig.

Varje träff innehåller…

en energimässig incheckning i grupp, en introduktion med fokus på skapandets byggstenar och ett pass där var och en delar sina praktiska erfarenheter det som skapats sen senast. Dessutom får du tips om vad du kan tänka på tills nästa gång.

Mellan varje träff…

arbetar varje själ utifrån sina unika förmågor med någon specifik utmaning som hen vill skapa positiva resultat ifrån.

Stämningen på träffarna är…

som på alla mina cirklar ömsint, vänlig och stödjande. Prestationsprinsessan kan få stanna hemma på kammaren.

När terminen är slut…

har du fått grundstenarna i hur du kan skapa framgångsrikt, fått pröva att jobba med minst en konkret sak som du vill förändra i ditt liv och lärt dig utvärdera de resultat du skapar utifrån dina unika själsliga förutsättningar. Och du har förhoppningsvis även fått nya andliga vänner att spegla dig i framöver…

Din investering...

2 666 kr

Om du vill lämna en icke-bindande intresseanmälan, anmäl dig genom kontaktformuläret högt uppe till höger på sidan eller per mejl till mig.

BOKCIRKLAR PÅ ZOOM

Första gången vi ses presenterar jag cirkeln och de böcker vi kommer att läsa under de följande månaderna samt var du kan få tag i dem. Vid de följande tillfällena diskuterar vi en bok i taget – tillsammans och eventuellt i smågrupper – lite beroende på hur många vi blir. Vid det sista tillfället finns extra tid för reflektion kring hela temat. Du bokar in dig på hela cirkeln men bestämmer själv om du vill vara med och läsa och diskutera alla böcker.

Ettan: Sagt om livet mellan liven och högre visdom (nästa VT 2024). Vi ses sju kvällar (var tredje vecka) under våren och läser tre böcker med fokus på vad själen kanske gör när vi inte är inkarnerade och ser hur det hela landar i oss. Sista tillfället knyter vi ihop säcken. Det är lite förlängt. Totalt 14,5 h.

Vi läser:

  • Martin Wentzels bok ”Jag var död i 8 minuter och kom tillbaka med livets nycklar”
  • Michael Newtons bok ”Själarnas resa”
  • Howard Storms nära dödenupplevelse ”Så upplevde jag döden – en andra chans till liv”.
Pris2 222 kr (inkl moms)
Image
Tvåan: Sagt om konsten att leva i harmoni med sig själv  (nästa start VT 2024). Vi ses sju kvällar under våren (var tredje vecka) och läser tre böcker med fokus på praktisk personlig och andlig utveckling och ser hur de landar i oss. Sista tillfället knyter vi ihop säcken. Det är lite förlängt. Totalt 14,5 h.

Vi läser:
  • Brandon Bays ”Resan - en praktisk guide till läkande och frihet”
  • Lise Bourbeaus ”Hela ditt inre och finn ditt sanna jag”
  • Dalai Lama och Howard C Cutlers bok ”Lycka! En handbok i konsten att leva”.
Pris2 222 kr (inkl moms)
Image
Trean: Sagt om din och universums hemliga kraft (nästa start VT 2024). Vi ses nio kvällar under 2024 (var tredje vecka med lite sommaruppehåll) och läser fyra böcker som på olika sätt ringar in vårt förhållande till den universella visdomen - och ser hur dessa böcker landar i oss. Sista tillfället knyter vi ihop säcken.  Totalt 23 h.

Vi läser:

  • Gary Renards "Bortom Universum”
  • Eric Pearls självbiografi Väck din inre healer – The Reconnection”
  • Paret Christine Kromm och David Henries kanaliseringar ”Helig Design - kanaliserade budskap, Första Vågen”
  • Lynne McTaggarts bestseller om det kvantfysiska fältet "Fältet - jakten på universums hemliga kraft"
Pris2 999 kr (inkl moms)
Image
Avancerad samtalscirkel: Sagt om andlighet och medvetandehöjning (nästa start förmodligen HT 2024). Syftet med cirkeln är dels att utveckla olika aspekter av vår andlighet genom att studera och diskutera teman som på olika sätt kan ge oss en bättre förståelse av hur vi kan höja vårt medvetande och göra bättre aktiva val när vi är inkarnerade här på jorden samt dels vara en trygg och trevlig mötesplats för utbyte av olika andliga erfarenheter. Vi värnar om allas individuella utveckling och känslan av kravlös gemenskap, där ingen fråga är fel att ställa och alla slutsatser är välkomna oavsett om vi tänkte kort eller länge i en fråga. Cirkeln består av tio lärarledda studietimmar på Zoom var fjärde vecka plus i snitt två timmars egenstudier inför varje tillfälle i form av poddar och Youtubeklipp. Cirkelns teman beslutas fortlöpande utefter deltagarnas utveckling och intressen. Första temat: VÅR UNDERMEDVETNA POTENTIAL - Vi pratar om hur vi kan aktivera vårt undermedvetna och manifestera bättre i vardagen med utgångspunkt från Dr Joe Dispenzas teorier.

Cirkeln förutsätter att du deltagit i minst två av mina andra cirklar. Anmälan gör du till ulrika@akashainspiratoren.se eller på telefon 070-2993331.
Pris1 888 kr (inkl moms)
Image

NYFIKEN-PÅ-STUNDER PÅ ZOOM

Dags att nosa på teman som har med medvetandehöjning, andlighet och välmående att göra. Vid en nyfiken-på-stund berättar någon inbjuden gäst eller jag om något som fascinerar oss. Stunden som pågår i 75 min avslutas med ett Zoom-mingel där alla som vill får chans att prata med föreläsaren och med varandra om kvällens tema eller nåt annat som faller oss in. (1 h och 15 min).


Nya nyfiken-på-träffar planeras under 2024. Tipsa gärna om något tema du är särskilt intresserad av: ulrika@akashainspiratoren.se

Image
Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.