Själläsningar

Din själ är unik och du har därför helt unika förutsättningar för att leva lyckligt och framgångsrikt. Akashainspiratören hjälper dig att bli medveten om vem du är på själnivå och använda din tankekraft och energi till att leva ett friare och rikare liv.

Ibland kan man känna att man alltid hamnar i liknande situationer eller att vissa delar av livet aldrig tycks ordna upp sig. Ofta har det då med att göra att man dras med karmamönster som många gånger kommer från tidigare liv och att man uppfostrats till att vara på ett sätt som passar in men som kanske egentligen inte ligger i linje med ens unika själstruktur. Med omfattande blockeringar sen lång tid tillbaka har de flesta av oss stora hinder att få till oss vår livskraftenergi. Vad många inte vet är att det går att göra en energimässig rensning av de här blockeringarna, om du känner till hur de har uppkommit och hur du rensar dem. Med ökad medvetenhet om själstrukturen och dina utmaningar, kan du skapa precis det liv du vill. Du behöver skaffa dig kontroll över det paradigm som styr ditt undermedvetna och använda dig av tankens kraft i ditt förändringsarbete. Jag har bra metoder för det i mitt coachningsprogram.

De själläsningar som jag erbjuder är utvecklade inom Soul Realignment-tekniken och innebär att jag hämtar din själinformation direkt från Akashaarkiven med hjälp av ett mycket sofistikerat och detaljerat söksystem utvecklat av Andrrea Hess. Förberedelserna inför en grundläggande själläsning tar omkring fyra timmar. På grund av den detaljerade söknivån får du som klient en genomgripande kartläggning av hur du fungerar på själnivå och varför.
Image
Själläsningar kräver förberedelsearbete
därför behövs initial kontakt per telefon eller mail

Kontakta mig här
En grundläggande sittning tar omkring två timmar. Du får då information om dina unika förmågor och orsakerna till dina viktigaste karmamönster samt instruktioner till hur du kan rensa bort negativa mönster. Det ger dig ett brett underlag för hur du kan gå vidare med din personliga utveckling och skapa det liv som passar just dig allra bäst, eftersom du får reda på saker som du inte haft vetskap om på det mentala planet.

Jag erbjuder också uppföljande coachning och livstemaläsningar som ger dig en tydlig bild av vad du har för särskilda energimässiga utmaningar i det här livet och hur långt du har kommit i att bearbeta dem i olika sammanhang. Under coachningen lär du dig hur du kan använda attraktionslagen och psykosyntesens grunder för att leva ett friare och rikare liv.

Inom kort kommer jag även att presentera en särskild chakraläsning, en läsning av ditt universella guideteam samt en livssituationsläsning. Håll ögonen öppna!

Själläsning/Soul Realignment grund
(En sittning om 2 timmar eller tre delsittningar om 45 minuter)

Det här får du/läsningens innehåll

 • Introduktion och Din unika själstruktur Vem är du på själnivå? Vilka egenskaper och karaktärsdrag har du som du ska använda mera?

 • Tidigare liv - blockeringar och begränsningar som genererat karmamönster: Vilka val ligger bakom dina karmamönster? Vad behöver du vara medveten om?

 • Ditt liv idag - blockeringar, begränsningar och karmamönster. Vi förbereder också en rensning som du fullföljer själv och du får råd om hur du kan ta dig vidare.

Sammanh läsning / uppdelad (inkl moms)3200kr / 3 333kr

Så här gör du för att boka din läsning

 • Kontakta mig för tidbokning på ulrika@akashainspiratoren.se eller telefon 070-299 33 31. Tiden vi gör upp om kommer i de flesta fall att ligga omkring två veckor framåt i tiden. Vill du ha en uppdelad sittning bokas tre tillfällen in med högst en månad mellan sittningarna.
 • Betala för din Grundläggande själläsning/ Soul Realignment i shopen när du bokat. Bokar du en sittning uppdelad på tre, betalar du 1 111 kr vid bokningstillfället och 1 111 kr i anslutning till delsittning ett och två.  
 • Vi hörs på de/n bokade tiden/rna på en konferenstelefon. Där levererar jag din läsning under ca 2 timmar alt 3 ggr 45 min. Om du vill kan vi spela in delar av samtalet/n. Det gör vi upp om när vi hörs.
 • Efter läsningen får du ett mejl med din/a ljudfil/er och en liten energiläxa.

Coachande uppföljning av själläsning/Soul Realignment (3 ggr 30 minuter)

Vanligtvis fördelas samtalen (om totalt en och en halv timme) på tre halvtimmessamtal, där vi tillsammans går igenom hur det går med din energiåterställning och planerar för hur du kan jobba med energierna till nästa tillfälle. Men du kan välja om du i stället vill ha två 45-minuterssamtal.

Om coachningen

Inför ditt första coachtillfälle kommer du att få ett kort frågeformulär baserat på din läsning. Syftet är att ringa in vad du behöver jobba med.

Under samtalet kommer vi att prata om hur du kan arbeta med dina karmamönster utifrån din unika själstruktur och de mål du har i livet framöver och sätta delmål inför kommande tillfällen.

Vanligtvis följer vi upp efter någon månad med ett eller två nya samtal.
Samtliga coachningstillfällen1500kr (inkl moms)

Så här gör du för att boka din läsning

 • Kontakta mig för tidbokning på ulrika@akashainspiratoren.se eller telefon 070-299 33 31. Tiden vi gör upp om kommer i de flesta fall att ligga omkring en till två veckor fram i tiden.
 • Betala för din uppföljande coachning i shopen när du bokat.
 • Vi hörs på den bokade tiden på en konferenstelefon. Där diskuterar vi hur du arbetar med dina rotval och mål utifrån de önskemål du framfört i frågeformuläret. Om du vill kan vi spela in delar av samtalet. Det gör vi upp om när vi hörs. I samband med samtalet bokar vi tid för nästa tillfälle.

Livstemaläsning (45 min)

Om livstemaläsningen

 • Du får veta vilket ditt huvudsakliga livstema är liksom vilka dina 2-4 stödjande livsteman är.
 • Du får veta hur långt du har kommit i att utforska dem.
 • Du får veta inom vilka sorters relationer du för närvarande engagerar dig i dina olika livsteman.
Du får läsningen som en ljudfil.1000kr (inkl moms)

Så här gör du för att boka din läsning

 • Kontakta mig för tidbokning på ulrika@akashainspiratoren.se eller telefon 070-299 33 31. Tiden vi gör upp om kommer i de flesta fall att ligga omkring en till två veckor fram i tiden.
 • Betala för din Livstemaläsning i shopen när du bokat.
 • Vi hörs på den bokade tiden på en konferenstelefon. Där levererar jag din läsning under ca 45 minuter. Om du vill kan vi spela in delar av samtalet. Det gör vi upp om när vi hörs.

Själläsningar/Soul Realignment

Bli medveten om din själs unika potential, vilka negativa val du upprepar i ditt liv och rensa bort onödiga blockeringar. Lev ett friare och rikare liv!

Kontaktformulär

Namn
Email *
Telefon
Jag vill bli kontaktad via
Sms
Telefon
E-post
Meddelande
Skicka

Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.