Studiecirklar

Vi människor har ett stort behov av att svara på frågan Vem är jag? Bakom den finns andra intressanta frågeställningar som Varför lever jag? Vad händer när jag dör? Var sitter mitt medvetande egentligen?

Finns det någon verifierbar sanning bakom olika idéer om medvetandet och alltings uppkomst? Eftersom jag har ett mål själv att försöka höja min medvetandenivå och bli en så vis kvinna jag kan i det här livet, läser jag en hel del böcker som syftar till att kasta ljus över de här frågorna. I samtal med klienter har jag förstått att det finns fler än jag som läser, följer on-line-kurser från andra delar av världen och funderar över hur det andliga hänger ihop med moderna teorier om kvantfysik och med gamla tänkare och deras vishetstraditioner.
Som ett första försök att ta tag i detta behov, lanserar jag under 2021 ett antal tre månader långa bokcirklar. Vi läser tre böcker på ett tema och diskuterar dem en i taget var fjärde vecka. Böckerna kommer att spänna över en bredd från mer skönlitterära upplevelser till forskningsbaserad litteratur.
Teman som är på gång är:
- Ettan: Sagt om livet mellan livet och högre visdom. (Nästa start 12 jan 2022)
- Tvåan: Sagt om konsten att leva i harmoni med sig själv. (Nästa start 8 dec 2022)
- Trean: Sagt om de gamla mystikerna och deras syn på meningen med livet. (Prel start 31 mar 2022)

Gemensamt är att de ska vara spännande och sätta igång våra diskussioner.

Bokcirklarnas upplägg

Första gången vi ses kommer jag att kort presentera cirkeln och de tre böcker vi kommer att läsa under de tre följande månaderna samt var du kan få tag i dem.

Vid de följande tre tillfällena diskuterar vi en bok i taget – tillsammans och eventuellt i smågrupper – lite beroende på hur många vi blir.

Vid det sista tillfället finns också extra tid för reflektion kring hela temat. Du bokar in dig på hela cirkeln men bestämmer själv om du vill vara med och läsa alla tre böckerna.
Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se