Skogsbadsvandringar

Välkommen att vandra ut i naturen och betrakta, lyssna, känna och dofta på den

En skogsbadsvandring är en långsam vandring i naturen, där deltagaren guidas att ta in naturen med sina sinnen ett i taget. Skogsbad är en mycket avstressande och kravlös naturvistelse som får dig att släppa vardagens utmaningar och känna dig mindful och fokuserad. Skogsbad har ingenting med vatten att göra. Vi badar våra sinnen i de intryck vi möter i naturen.

Skogsbad är en särskild form av naturvistelse som uppstod i Japan på 1980-talet i samband med en stor våg av psykisk ohälsa. Människor stressade mer än någonsin och många blev sjuka och några avled till och med. Det ledde till ett nationellt uppvaknande och en hälsoreform. Särskilda hälsoparker inrättades runt om i landet, där guider ledde människor att ta in naturen med alla sina sinnen utifrån en ny metod. Man kallade det Skogsbad eller Shinrin Yoku som är en direktöversättning från japanska och anspelar på att man ”badar sina sinnen” i skogens alla intryck.
Ett traditionellt skogsbad tar omkring tre timmar, så att man ska hinna gå ned i varv och knyta an till naturen enligt den av psykologer speciellt utarbetade sensoriska guidningsmetoden. Det har forskats en hel del på den här formen av naturvistelse, och idag finns bevis på att skogsbadande både reducerar ångest och stress, leder till förstärkt immunförsvar och bättre kognitiva förmågor. Och man känner sig ofta mycket avkopplad och välmående efter ett skogsbad.
Jag erbjuder traditionella skogsbad som följer den internationella standarden och Swedish Nature and Forestry Therapy Institutes riktlinjer och guidar enskilda och grupper.

Jag har även utvecklat ett alternativt skogsbad som avslutas med en andligt inspirerad guidad meditation. Också den tar upp emot tre timmar.
Image

För den som behöver avkoppling mitt i arbetsdagen har jag utvecklat ett kortare lunchskogsbad med de viktigaste ingredienserna. Det här skogsbadet tar en dryg timme. Den som vill ta med sig lunchen är välkommen att stanna kvar en stund och äta sin matsäck med gruppen.


Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se