Själläsningar

Din själ är unik och du har därför helt unika förutsättningar för att leva lyckligt och framgångsrikt. Akashainspiratören hjälper dig att bli medveten om vem du är på själsnivå och använda din tankekraft och energi till att leva ett friare och rikare liv.

Ibland kan man känna att man alltid hamnar i liknande situationer eller att vissa delar av livet aldrig tycks ordna upp sig. Ofta har det då med att göra att man dras med karmamönster som många gånger kommer från tidigare liv och att man uppfostrats till att vara på ett sätt som passar in men som kanske egentligen inte ligger i linje med ens unika själsstruktur. Med omfattande blockeringar sen lång tid tillbaka har de flesta av oss stora hinder att få till oss vår livskraftenergi. Vad många inte vet är att det går att göra en energimässig rensning av de här blockeringarna, om du känner till hur de har uppkommit och hur du rensar dem. Med ökad medvetenhet om själsstrukturen och dina utmaningar, kan du skapa precis det liv du vill. Du behöver skaffa dig kontroll över det paradigm som styr ditt undermedvetna och använda dig av tankens kraft i kombination med konkret handling i ditt förändringsarbete. Jag har bra metoder för det i mina läsningar.

De själsläsningar som jag erbjuder är de flesta helt utvecklade inom Soul Realignment-tekniken och innebär att jag hämtar din själsinformation direkt från Akashaarkiven med hjälp av ett mycket sofistikerat och detaljerat söksystem utvecklat av Andrrea Hess. Förberedelserna inför en grundläggande själsläsning tar omkring sex timmar. På grund av den detaljerade söknivån får du som klient en genomgripande kartläggning av hur du fungerar på själsnivå och varför.
Image
Själsläsningar kräver förberedelsearbete
därför behövs initial kontakt per telefon eller mejl.

Kontakta mig här
En grundläggande sittning tar omkring två timmar. Du får då information om dina unika förmågor och orsakerna till dina viktigaste karmamönster samt instruktioner till hur du kan rensa bort negativa mönster. Det ger dig ett brett underlag för hur du kan gå vidare med din personliga utveckling och skapa det liv som passar just dig allra bäst, eftersom du får reda på saker som du inte haft vetskap om på det mentala planet.

Jag erbjuder också en fördjupad själsprofilläsning som ger mer info om dig som multidimensionell varelse, dina guider och ditt livstema, en livsituationsläsning, som ger dig info om aktuella utmaningars energimässiga bakgrund och en krafthjulsanalys som ger dig en mer översiktlig bild över din kraftinhämtning. Dessutom ger jag andlig energicoaching både enskilt och i grupp med själar med liknande själsprofiler. Det här ger dig konkreta verktyg att förändra ditt liv i önskad riktning.

Själsläsning/Soul Realignment grund
(En sittning om 2 timmar eller tre delsittningar om 45 minuter)

Det här får du:

Läsningen förbereds med ca 6 timmars research i Akashaarkiven och består av:

 • Introduktion och Din unika själstruktur Vem är du på själnivå? Vilka egenskaper och karaktärsdrag har du som du ska använda mera?

 • Tidigare liv - blockeringar och begränsningar som genererat karmamönster: Vilka val ligger bakom dina karmamönster? Vad behöver du vara medveten om?

 • Ditt liv idag - blockeringar, begränsningar och karmamönster. Vi förbereder också en rensning som du fullföljer själv och du får råd om hur du kan ta dig vidare.

Pris hel resp uppdelad sittning3800kr /3999kr (inkl moms)

Så här bokar du:

 • Kontakta mig för tidbokning på ulrika@akashainspiratoren.se eller 070-299 33 31. Tiden vi gör upp om kommer att ligga omkring ca 10-14 dagar framåt. Vill du ha en uppdelad session bokas tre tillfällen in med högst en månad emellan.
 • Betala för din grundläggande själläsning i shopen. Bokar du en uppdeladsittning (3 tillfällen), betalar du 1 333 kr vid bokningen och resterande kostnader i anslutning till delsittningarna.  
 • Vi syns på den bokade tiden på Zoom. Där levererar jag din läsning under ca 2 timmar alt 3 ggr 45 min. Det går att spela in samtalet.
 • Efter läsningen får du ett mejl med ljudfil och en liten energiläxa.

Fördjupad själsprofilsläsning (90 minuter)

Den här läsningen är till för dig som för ett tag sedan gjort din grundläggande själsläsning och vill veta mer om vem du är på själsnivå. Den ger dig mer information om hur du fungerar på själsnivå och hur du kan arbeta vidare med dina energier. Även den här läsningen bygger på Soul Realignment-tekniken.

Det här får du:

Läsningen förbereds genom att jag ägnar ca 3 timmar åt att ta fram information till dig på tre områden:

 • Dina kvaliteter som multidimensionell varelse.
 • Grundläggande info om ditt guideteam och medlemmarnas energikvaliteter.
 • Ditt primära och dina sekundära livsteman och var du befinner dig i genomförandet av dessa.
Pris fördjupad själsprofilsläsning1999kr (inkl moms)

Så här bokar du:

 • Kontakta mig för tidbokning på ulrika@akashainspiratoren.se eller telefon 070-299 33 31. Tiden vi gör upp om kommer i att ligga ca 10-14 dagar framåt.
 • Betala för din läsning i shopen när du bokat.
 • Vi syns på den bokade tiden på Zoom. Där levererar jag din läsning under ca 90 minuter. Det går att spela in samtalet. 

Andlig energicoaching på Zoom (11 alt 6 timmar som delas upp i valfritt antal 30-60 minuterssessioner)

Den här tjänsten är till för dig som har gjort din grundläggande själsläsning och förmodligen också en fördjupad läsning och vill jobba aktivt med en förändring i ditt liv. Du för stöd i att kolla upp vilka förutsättningar dina intentioner har att leda till ett varaktigt resultat, genom coaching och täta uppföljningar i Akashaarkivet av de saker du vill göra för att komma dit. Du får även veta hur din bekvämlighetszon kan påverka olika val.

Det här får du:

 • 11/6 coachtimmar som delas upp i sessioner om 30-60 minuter.
 • Information om hur du arbetar energimässigt med en livsförändring för att manifestera maximalt, något som jag tar fram inför sessionerna.
 • Koll i Akashaarkivet av din intentions genomförbarhet och energimässiga kvaliteter.
 • Coaching i hur du bearbetar just din intention och ditt handlingsmönster.
 • Fortlöpande uppföljning i Akashaarkivet under processen av de handlingar du rapporterar in som du gör för att manifestera din intention. Sökningen sker mellan tillfällena.
Pris för stora/lilla paketet10 888 kr / 6 000 kr (inkl moms)

Så här bokar du:

 • Kontakta mig för en pratstund med tidbokning på 070-2993331 eller mejla mig på ulrika@akashainspiratoren.se.

 • Vi ses för ett första coachingtillfälle om 60 min med introduktion på Zoom, där vi planerar när vi ska ses igen och för hur långt samtal.

 • Du betalar för första tillfället per Swish till mig och betalar för de följande tillfällena i shopen, om vi inte kommer överens om något annat. Beställer du 11 timmar, delar vi upp de följande tillfällena på tre betalningar, om vi inte kommer överens om något annat.

 • Vid andra tillfället gör vi en skriftlig coachingöverenskommelse som du får tid att titta på i förväg. Vi spelar in samtalen om du vill.

Livssituationsläsning (90 min)

Den här läsningen är till för dig som upplever att du har specifika utmaningar i tillvaron som du vill ta tag i. Du får information om hur den energimässiga bakgrundsbilden ser ut och om hur du kan jobba för att lösa upp blockeringar och begränsningar som hindrar dig. Även den här läsningen bygger på Soul Realignment-tekniken. Det är en fördel om du har gjort en grundläggande själsläsning. Annars behöver jag ta fram det mest grundläggande om din själsstruktur för att hjälpa dig. (Då behöver vi 15 min extra och kostnaden blir något högre 2 222 kr mot ordinarie 1 999 kr).

Det här får du:

Läsningen förbereds med ca 4 timmars research i Akashaarkiven:
 • Du får veta vad som ligger bakom de energimässiga problem som du vill ha hjälp med din vardag.
 • Du får kännedom om vilka blockeringar och begränsningar som är kopplade till dessa.
 • Du får vägledning i hur du kan lösa upp dessa energimässigt.
Livssituationsläsning pris m/u föreg grundläsn1 999 kr /2 222 kr (inkl moms)

Så här bokar du:

 • Kontakta mig för tidbokning på ulrika@akashainspiratoren.se eller telefon 070-299 33 31. Tiden vi gör upp om kommer att ligga ca 10-14 dagar framåt.
 • Betala för din läsning i shopen när du bokat.
 • Mejla mig dina aktuella utmaningar och några ord om hur du vill ha det (max 2000 ord).
 • Vi syns på den bokade tiden på Zoom. Där levererar jag din läsning under ca 90 minuter. Det går att spela in samtalet.

Krafthjulsanalys (60 min)

Det här är en läsning för dig som vill veta mer om varifrån du hämtar din livskraft och hur väl du ligger i linje med din gudomliga själsstruktur. Du får en översikt över hur ditt krafthjul ser ut och en aktuell avläsning. Det är en fördel om du har gjort en grundläggande själsläsning för att boka en sådan här läsning men inget krav.

Det här får du:

Läsningen förbereds med ca 4 timmars research i Akashaarkiven:
 • Du får en redogörelse för hur du hämtar din vitalkraft.
 • Du får en analys av hur du just nu lever i förhållande till din grundstruktur.
 • Du får vägledning i hur du kan balansera dina kraftkällor energimässigt.
Krafthjulsanalys1 999 kr (inkl moms)

Så här bokar du:

 • Kontakta mig för tidbokning på ulrika@akashainspiratoren.se eller telefon 070-299 33 31. Tiden vi gör upp om kommer att ligga ca 10-14 dagar framåt.
 • Betala för din läsning i shopen när du bokat.
 • Vi syns på den bokade tiden på Zoom. Där levererar jag din läsning under ca 60 minuter. Det går att spela in samtalet.

Själläsningar/Soul Realignment

Bli medveten om din själs unika potential, vilka negativa val du upprepar i ditt liv och rensa bort onödiga blockeringar. Lev ett friare och rikare liv!

Kontaktformulär

Namn
Email *
Telefon
Jag vill bli kontaktad via
Sms
Telefon
E-post
Meddelande
Skicka

Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se