Retreater

För att få kontakt med din inre förmåga behöver du ibland pausa vardagen och ägna dig helhjärtat åt kropp, själ och ande. Akashainspiratören anordnar retreats för kropp & själ då och då  där du kan få en chans att utveckla dig personligt och andligt.

På mina retreat är den avkopplande atmosfären allra viktigast. Jag väljer alltid platser med stort lugn och höga energier, där du har som störst möjlighet att få kontakt med ditt inre lugn och kunna utveckla dig på det personliga och andliga planet. Aktiviteterna involverar lugn kroppslig träning, filosoferande samtal kring teman som rör livets innersta väsen och mening och intuitionsutvecklande aktiviteter samt dagliga meditationer. Där finns något för kropp, intellekt, personlig och andlig utveckling för alla. Vi samarbetar och stödjer varandra och möts i acceptans och medkänsla för våra egna och andras förutsättningar och rika potential.

 

  • De kroppsliga övningarna har fokus på styrka och smidighet och syftar till att ge din själ en bra plats att verka utifrån. Här finns utrymme för personlig anpassning.
  • Vid de filosoferande samtalen utgår vi ifrån något som någon eller några tänkt och uttryckt på något livsbejakande tema och känner efter hur det tänkta landar i oss och bidrar till att förstärka eller förändra något inom oss. Öppenhet kring att det finns många förklaringsmöjligheter breddar vår visdom.
  • Intuitionsövningar kan se ut på olika sätt och har som mål att du ska komma i kontakt med dina känslor och ditt högre jag och i förlängningen utveckla dina andliga förmågor. De kan föregås av en meditation som följs av att vi delar våra erfarenheter med gruppen. De kan innehålla kreativa inslag, där vi använder kroppen (till exempel genom att snabbt rita något) eller förflytta oss i rummet. Vi övar oss också i att kanalisera budskap genom att ”läsa” olika föremål.
  • Meditationerna kan vara guidade i grupp för att leda in i någon övning eller ett tillfälle att uppleva en utomhusmiljö i gemenskap med hjälp av alla våra sinnen i samvaro med andra. I vissa fall ingår naturvandringar som bygger på den beforskade skogsbadstekniken.
Vi bor på trevliga hotell som förstärker upplevelsen. Akashainspiratören uppmuntrar till att lämna alla former av prestationskrav hemma, eftersom dessa hindrar dig från att hitta din inre kärna. Retreatprogrammen innehåller en måttfullhet i organiserade aktiviteter med syfte att lämna tid för personlig återhämtning och en och annan gemensamt eller individuellt vald tilläggsaktivitet. Det kan handla om en gemensam vandring eller storseans med kontakt med andevärlden eller om en personlig vägledning, privatsittning eller healingsession.
Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.