Coaching

Coaching är ett bra redskap för dig som vill vidare i livet men känner dig osäker på hur du ska ta nästa kliv och förverkliga dina drömmar. Vi träffas fem eller tio gånger och jag stöttar dig i att formulera ett mål och hitta dina vägar dit.
Coaching som grundar sig på psykosyntes innebär att medvetandegöra det som sker när du står inför olika utmaningar eller vill ha förändring i livet. Den coach som arbetar med psykosyntesen som grund ser till hela människan och har syfte och mening i fokus. Jag har en tvåårig utbildning till samtalscoach från Humanova i botten med just pyskosyntesinriktning. Jag har även möjlighet att, för den som är intresserad av ett andligt perspektiv på sin målbild (och som gjort en grundläggande själläsning hos mig) använda verktyg från Soul Realignment-tekniken för att stämma av medialt de mål du vill arbeta med. Jag kallar det för energicoaching. Vi gör klart vad du vill ha för hjälp inför vårt samarbete och ingår en överenskommelse om fem eller tio samtal om 60 min. De flesta av dessa håller vi på min mottagning på Kungsholmen i Stockholm – några samtal kan tas på Zoom.

Med hjälp av psykosyntesens verktyg som innefattar samtal, mentala bilder, kreativ målning, guidade visualiseringar och kroppsliga övningar kan det som hindrar utveckling bli synliggjort och förvandlas till möjlighet och utveckling. Traditionell coaching är varken rådgivning eller terapi utan är till för att stötta dig i din förändring. Det kan vara såväl i privat- som arbetslivet, stärkande av självkänsla, ta fram styrkor och undanträngd kreativitet, medvetandegöra syfte och mål i livet, skapa självförtroende för att förverkliga drömmar, finna mening och balans, ta ansvar för hälsan, hitta drivkrafter, ideal och värderingar som styr det dagliga livet, få insikt om viljan och utveckla den till en stark, god kraft och skapa en realistisk och äkta självbild. Väljer du att komplettera den med energicoaching ingår viss medial rådgivning.

Du kan alternativt välja mitt energicoachingspaket som en uppföljning av en själläsning. Formerna för dessa samtal är mer fria på det sättet att du väljer att köpa fem eller eller tio timmar. Samtalens längd kan variera mellan gångerna från 30 till 60 min beroende på var vi är i processen. Vi startar på Zoom, men vi kan även träffas vid något tillfälle på min mottagning på Kungsholmen i Stockholm, om du skulle vilja det. Energicoachingpaketet kostar lite mer bara av den anledning att jag tar fram information och dokumenterar den mellan våra träffar.

Jag tillämpar strikt sekretess om det vi pratar om i alla mina coachingsamtal.

Traditionell samtalscoaching (Stora paketet 10 x 60 min / Lilla paketet 5 x 60 min)

Den här samtalscoachingen har fokus på att du genom samtal ska få syn på olika sidor av dig själv, formulera vart du vill komma och tar dig dit. Jag använder i första hand psykosyntesens verktyg i processen, om du inte särskilt önskar något annat (som inslag av energicoaching). Väljer du det stora paketet får du ett tillfälle på köpet.

Det här får du:

 • 10 / 5 tillfällen med samtalscoaching.
 • Stöd i att få syn på dina speciella möjligheter och utmaningar att nå nästa steg i ditt liv.
 • Hjälp med nya perspektiv
 • Få bättre koll på dina behov och din vilja.
 • Chans att ta dig ett steg fram på din livsväg.
Pris för stora/lilla paketet9 000 kr/5 000 kr (inkl moms)

Så här bokar du:

 • Kontakta mig för en pratstund med tidbokning på 070-2993331 eller mejla mig på ulrika@akashainspiratoren.se
 • Vi ses för ett första coachingtillfälle med introduktion, där vi känner av om det är vi som ska arbeta ihop och planerar när vi ska ses.
 • Du betalar för första tillfället per Swish till mig och betalar för de följande fyra tillfällena i shopen, om vi inte kommer överens om något annat. Beställer du 10 ggr, delar vi upp de följande tillfällena på tre betalningar, om vi inte kommer överens om något annat.
 • Vid andra tillfället gör vi en skriftlig coachingöverenskommelse som du får tid att titta på i förväg.

Andlig energicoaching på Zoom (10 alt 5 timmar som delas upp i valfritt antal 30-60 minuterssessioner)

Den här coachingen har fokus på att du ska komma framåt i livet genom att få syn på dina energimässiga konsekvenser av olika val och bygger på Soul Realignment-teknik - en medial teknik för att få fram information från Akashaarkiven. Väljer du det stora paketet får du en coachtimme på köpet. För mer information om Soul Realignment och Akashaarkivet, läs mer här!

Det här får du:

 • 10 / 5 coachtimmar som kan delas upp i sessioner om 30-60 min.
 • Information om hur du arbetar energimässigt med en livsförändring för att manifestera maximalt, något som jag tar fram inför sessionerna.
 • Koll i Akashaarkivet av din intentions/ditt måls genomförbarhet och energimässiga kvaliteter.
 • Coaching i hur du bearbetar just din intention och ditt handlingsmönster.
 • Fortlöpande uppföljning i Akashaarkivet av de handlingar du rapporterar in som du gör för att manifestera din intention. Sökningen sker mellan tillfällena.
Pris för stora/lilla paketet10 800 kr / 6 000 kr (inkl moms)

Så här bokar du:

 • Kontakta mig för en pratstund med tidbokning på 070-2993331 eller mejla mig på ulrika@akashainspiratoren.se.
 • Vi ses för ett första coachingtillfälle om 60 min med introduktion på Zoom, där vi planerar när vi ska ses igen och för hur långt samtal.
 • Du betalar för första tillfället per Swish till mig och betalar för de följande fyra tillfällena i shopen, om vi inte kommer överens om något annat. Beställer du 10 ggr, delar vi upp de följande tillfällena på tre betalningar, om vi inte kommer överens om något annat.
 • Vid andra tillfället gör vi en skriftlig coachingöverenskommelse som du får tid att titta på i förväg.
  Vi spelar in de sessioner du vill.
Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.