Skip to content
Hem » Akasha/kvantfilosofi

Akasha/kvantfilosofi

Akasha/kvantfilosofi

Akasha är sanskrit och betyder himmel och rymd. Akashainspiratören anspelar på den tidskrönika som esoteriker och teosofer i västerlandet sedan 1800-talet har omnämnt som Akashakrönikan eller Akashaarkiven (ibland Akashabiblioteket). Högt utvecklade andliga personer i de flesta historiska kulturer har dock långt före dess sagt sig ha tillgång till den här krönikan som registrerar och registrerat alla händelser i världsalltet sedan universums tillblivelse i en energimatris. Vi talar om ett register på icke-fysisk existensnivå.

Även om ordet Akasha är hämtat från den indiska vishetstraditionen, så finns energimatrisen omnämnd också i västerländska heliga skrifter, bland annat i bibelns gamla och nya testamenten (Livets bok) och förekommer också inom den muslimska sufiska traditionen och i den judiska Kabbalan. Mera moderna filosofer, som utgått ifrån att denna energimatris finns och är tillgänglig för alla, är bland annat teosofins grundare Helena Blavatsky, antroposofins grundare Rudolf Steiner och den ungerska filosofen Ervin László. I vetenskapsjournalisten Lynne McTaggarts välkända bok Fältet (The Field) kopplas det allomfattande informationsfält hon skriver om till moderna teorier inom kvantfysiken. Jag har även följt hennes ettåriga masterclass i intentionssättning/power of eight för några år sedan.

När jag förbereder mina läsningar kopplar jag upp mig mot Akashaarkiven, innan jag ställer frågor om klientens olika energier och blockeringar. Det har blivit ett bra sätt att ge klienten värdefull information om hur man kan ta tag i en livssituation och använda sina energier mer strategiskt. Att det här fungerar kan både jag och många klienter vittna om. Själv har jag blivit både gladare, friare och mer ekonomiskt rustad sedan jag fick min första Akashaläsning för ett antal år sedan.

Medvetande och universell energi – också en fråga för modern kvantforskning

Kopplingen mellan det mänskliga medvetandet och det universella intresserar mig mycket och jag har studerat en hel del litteratur på området, som jag gärna diskuterar med mina klienter, framför allt inom ramen för mina studiecirklar. Forskning bedrivs idag på områdena healing, meditation och mediumskap. Och min tanke är att Akashainspiratören inte bara ska hjälpa enskilda klienter att lyssna till sitt inre och bli bättre versioner av sig själva. Akashainspiratören ska också i högsta grad vara en mötesplats för alla oss som vill veta mer om hur allt det här hänger samman, vad människor påstår och vad forskningen lyckats bevisa.

Allt som mänskligheten kommit underfund med har successivt belagts med bevis som vårt förnuft från början har haft svårt att förstå men så småningom kunnat acceptera (jfr att ringa trådlöst, förflytta sig med flygplan och rymdraketer). Jag menar att förmågan att upptäcka det här har funnits med oss hela tiden alltsedan vi kom till som självreflekterande varelser. Moderna forskare på prestigefulla universitet som Harvard, MIT och Princeton sysselsätter sig med att undersöka hur de här energierna fungerar och att mäta hur och i vilken omfattning vi kan påverka vår omgivning med våra tankar och känslor. Så småningom ska webbsidan fyllas på med länkar till den här typen av forskning. Många forskare som specialiserat sig på kvantfysik menar att påverkan och konsekvens sker samtidigt, vilket öppnar upp för enorma möjligheter att hjälpa mänskligheten att komma till rätta med problem på ett mycket mer effektivt sätt än vi gör idag.

Det finns många teorier. Det viktiga tycker jag är att hålla sig så öppen som möjligt till de idéer som finns för att inte missa något ”kvantsprång” som mänskligheten skulle kunna ha nytta av.

Himmel

Akasha är sankskrit

och betyder

himmel

Hypoteser jag arbetar utifrån idag

  • Det mänskliga medvetandet är unikt i förhållande till andra djurs på det sättet att vi kan reflektera över vår existens och alternativa handlingsvägar. Det ger oss ett särskilt ansvar för allt vi gör i relation till andra.
  • Vårt medvetande är unikt för varje individ och finns i våra kroppar men är inte våra kroppar. Därför finns det kvar när kroppen inte orkar längre och kan gå över i en ny existens. Inom mitt arbete ser varje dag bevis på att vårt medvetande överlever döden och reinkarneras på nytt.
  • Allt är energier – även materia är energi med högre densitet.
  • Medvetandet som består av energi sitter inte i vår mänskliga hjärna. Hjärnan och hjärtat är mer av ett slags omkopplingsstationer, från vilka vi sänder och mottar information och välvilja/motvilja etc. Vi använder en kombination av neuroner i hjärnan och i hjärtat för att välja hur vi agerar. Och vi sänder ut mycket mer än vi själva förstår.
  • Varje människa kan styra sitt medvetande och på så sätt få tillgång till det hon vill i livet. Det gör hon genom att lära känna sitt medvetande och använda tankens kraft (som hon sen omsätter i handling). Det finns ingen gräns för vad som kan attraheras in. Om vi sen aktiverar hjärtat och altruism i detta arbete får vi ännu större flow i tillvaron.
  • Medvetandet är inte bara koncentrerat till hjärnan och de neuroner vi har i hjärttrakten. Det finns närvarande i alla våra celler och i de energifält som omger våra fysiska kroppar.
  • Det som håller oss uppe är livskraftenergi, som man enklast kan beskriva som kärleksfull information, något som vi förser oss med genom kontakt med det kvantfysiska fält där Akashakrönikan är en väsentlig del. Detta fält är vad jag förstår lika oändligt som universum, är tillgängligt för alla och innehåller all visdom och kraft som vi behöver för att leva och utvecklas som människor.
  • Universum utgörs av en kärleksfull intelligens eller en intelligent kärlek. Många skulle använda ordet Gudomlighet, När vi inte lever lyhört och uppkopplat mot den energin och på så sätt får tillgång till lugn och harmoni, styrs vi av våra rädslor, som är den absolut besvärligaste och största negativa kraften runt omkring oss och som vi behöver lära oss att bemästra så gott det går. Hur vi väljer styrs av vår fria vilja. Ju mer vi lever i linje med vår grundstruktur, desto mer inflöde av livskraftenergi och inflöde får vi av sånt som gör livet lättare att leva. Därför är det viktigt att mentalt förstå en hel del om hur energin fungerar.

Tillsammans

når vi längre

akasha-body

Tillsammans når vi längre

Om du liksom jag lutar åt att det här är sättet på vilket vårt medvetande fungerar, skulle jag vilja bjuda in dig att börja jobba mer med mig och dina energier i syfte att leva ditt liv fullt ut.

Kanske också diskutera former för hur vi tillsammans och med hjälp av vårt kollektiva medvetande och dess energier kan hjälpa planeten att överleva mänskligheten.

Välkommen till ett öppet filosoferande med Akashainspiratören!